Bine ați venit la Departamentul de Automatică

Contact

Departamentul de Automatică
Str. G. Barițiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, România

Sediu departament - Sala 352, telefon: +40 (264) 401220
Fax: +40 (264) 599893

2019 Admitere master

Sesiunea iulie/septembrie 2019

 

Sesiunea septembrie 2019:

 

Rezultatele dupa confirmari - Lista studenti admisi in ordine alfabetica, Lista cu studentii care nu au confirmat.

- rezultate 13 septembrie;

- programare interviuri;

 

- Înscriere: 11 septembrie 2019 orele 9-12, respectiv 12 septembrie orele 12-15, în sala 350 strada Barițiu numărul 26-28;
- Interviu: 13 septembrie, conform planificării afișate după perioada de înscriere (sală, oră);
- Afișarea rezultatelor: 13 septembrie (seara)
- Depunerea contestațiilor: 16 septembrie 2019 între orele 9 - 13 la secretariatul Dep. de Automatică (sala 350), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.
- Soluționarea contestațiilor: 16 septembrie 2019, după ora 13;
- Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor: 16 septembrie 2019 (seara);
- Confirmarea locurilor: 17-18 septembrie 2019 între orele 9-13 secretariatul Dep. de Automatică (sala 350), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca;
- Afișarea rezultatelor finale: 18 septembrie 2019 (seara).

 

Rezultate 26 iulie, după confirmări:

- admiși în ordine alfabetică, cu mediile afișate și cu opțiunea unde a fost admis;
- respinși în ordine alfabetică;
- retrași prin neconfirmarea locului;
- români de pretutindeni admiși.

 

Rezultate 24 iulie 2019, după contestații:

- admiși, în ordine alfabetică, cu mediile afișate și cu opțiunea unde a fost admis;

- respinși, în ordine alfabetică;

- români de pretutindeni admiși. 

 

Planificare interviuri master, 22 iulie 2019.

 

Pentru concursul de admitere în cadrul programelor de Master, sesiunea iulie/septembrie 2019, lista documentelor necesare pentru înscrierea candidaților este disponibilă mai jos. Înscrierea se face în zilele de 17-19 iulie între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Automatică (sala 350), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca, respectiv 12 septembrie 2019, între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Automatică (sala 350), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN):

 

1. Cerere de înscriere (se completează în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat);
2. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent) în original sau în copie certificată de CCO;
3. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare în original sau în copie certificată de CCO;
4. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (inclusă în cererea de înscriere);
5. Certificat de naștere în copie certificată de CCO;
6. Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate;
7. Două fotografii 3/4 cm;
8. Chitanța de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea/reducerea de taxă, conform cu Art. 3.3 (1), (2) și (3) din Regulamentul de admitere master al UTCN. Taxa de înscriere se plătește la înscriere, la Departamentul de Automatică (sala 350). Candidații care nu sunt absolvenți UTCN trebuie să treacă mai întâi pe la Secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare, sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28;
9. Adeverință medicală;
10. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor, de la universitatea absolvită;
11. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master;
12. Dosar plic. Pe dosar se va scrie citeț numele, inițiala tatălui și prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

 

Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate. Certificarea conformității cu originalul se face de către persoana desemnată din cadrul Comisiei de Certificare a Conformității cu Originalul (CCO).

 

Sesiunea iulie 2019:

 

- Interviu: 22 iulie, conform planificării afișate după perioada de înscriere (sală, oră) 
- Afișarea rezultatelor: 22-23 iulie 2019 
- Depunerea contestațiilor: 24 iulie 2019 între orele 12 - 14 la secretariatul Dep. de Automatica (sala 350), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.
- Soluționarea contestațiilor: 24 iulie 2019, după ora 14; 
- Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor: 24 iulie 2019 (seara);
- Confirmarea locurilor: 25-26 iulie 2019 între orele 9-14 secretariatul Dep. de Automatica (sala 350), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca;
- Afișarea rezultatelor finale din sesiunea din vară: 26 iulie 2019 (seara).
- Confirmarea locurilor ocupate în urma unor glisări se va face la secretariatul facultății pana cel târziu în data de 3 septembrie 2019.

 

De asemenea, candidații sunt rugați să consulte/descarce următoarele documente:
- Regulament de admitere la master UTCN
- Metodologia de admitere la master AC
- Comisii admitere master
- Anexa 1. Calendar admitere
- Anexa 2. Șablon proiect

 

Înapoi

© Departamentul de Automatică - UTCN