Bine ați venit la Departamentul de Automatică

Contact

Departamentul de Automatică
Str. G. Barițiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, România

Sediu departament - Sala 352, telefon: +40 (264) 401220
Fax: +40 (264) 599893

Admitere Master 2018

Septembrie

Rezultate finale: români, români de pretutindeni

 

Rezultate inițiale: români, români de pretutindeni

 

Planificare interviuri

 

Locuri disponibile pentru admiterea septembrie 2018: 33 locuri la buget și 44 la taxă.

 

Iulie

Rezultate post-confirmări

 

Rezultate post-contestații

 

Rezultate inițiale

 

Planificare inteviuri

 

Locuri disponibile iulie

 

Informații generale

Pentru concursul de admitere în cadrul programelor de Master, sesiunea iulie/septembrie 2018, lista documentelor necesare pentru inscrierea candidatilor este disponibila mai jos. Inscrierea se face in zilele de 18-19 iulie între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Automatica (sala 350)), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca, respectiv 12-13 septembrie 2018, între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Automatica (sala 350)), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN):

 

 1. Cerere de înscriere (se completează în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat);
 2. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent) în original sau în copie certificată de CCO;
 3. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare în original sau în copie certificată de CCO;
 4. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (inclusă în cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere în copie certificată de CCO;
 6. Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate;
 7. Două fotografii 3/4 cm;
 8. Chitanța de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea/reducerea de taxă, conform cu Art. 3.3 (1), (2) și (3) din Regulamentul de admitere master al UTCN. Taxa de înscriere se plătește la casieria de pe str. Daicoviciu, nr. 15. Candidații care nu sunt absolvenți UTCN trebuie să treacă mai întâi pe la Secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare, sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28;
 9. Adeverință medicală;
 10. Dacă este cazul acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;
 11. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master;
 12. Dosar plic. Pe dosar se va scrie citeț numele, inițiala tatălui și prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate. Certificarea conformității cu originalul se face de către persoana desemnată din cadrul Comisiei de Certificare a Conformității cu Originalul (CCO).


De asemenea, candidații sunt rugați să consulte/descarce următoarele documente:


Regulament de admitere la master UTCN
Metodologia de admitere la master AC
- Comisii admitere master
Anexa 1. Calendar admitere
Anexa 2. Sablon proiect

 

Înapoi

© Departamentul de Automatică - UTCN