Bine ați venit la Departamentul de Automatică

Contact

Departamentul de Automatică
Str. G. Barițiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, România

Sediu departament - Sala 352, telefon: +40 (264) 401220
Fax: +40 (264) 599893

Admitere master, sesiunea iulie 2016 - Rezultate finale

Rezultatele FINALE ale concursurilor de admitere in cadrul programelor de masterat in domeniul Ingineria Sistemelor, sesiunea iulie 2016:

Admisi - ordonare alfabetica

Admisi - ordonare alfabetica pe specializare

Admisi - ordonare dupa medie

Admisi - ordonare dupa medie pe specializare

Candidati respinsi

Candidati retrasi

Cifra de scolarizare

Medii - minime si maxime.

 


Confirmarea locurilor


Deoarece nu au fost depuse contestații, rezultatele afișate în 18 iulie 2016 (prima repartizare) rămân valabile până după ultima zi de confirmări.

Confirmarea locurilor:

Conform regulamentului UTCN privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de master, confirmarea locurilor se face astfel:

· Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget, prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a diplomei de licenţă sau a adeverinţei de absolvire în original. Dacă acestea există deja în original în dosarul de înscriere, atunci locul se consideră confirmat implicit.

· Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă, prin achitarea taxei de 500 de lei la caseria UTCN (str. C-tin Daicoviciu, nr. 15), care va constitui o parte a taxei de şcolarizare, și prin depunerea diplomei de bacalaureat în original sau în copie legalizată şi a diplomei de licenţă sau a adeverinţei de absolvire în original sau în copie legalizată.

Candidații admiși care nu confirmă locurile sunt eliminați din concurs.

Programul confirmărilor este:

· 21 iulie 2016 între orele 9-14 în sala C12, str. G. Baritiu, nr. 26-28

· 22 iulie 2016 între orele 9-13 în sala C12, str. G. Baritiu, nr. 26-28.

Dosarele candidaților trebuie să conțină toate documentele precizate în Art. 3.3. din Regulamentul de admitere master al UTCN 2016-2017.


 

 

Rezultate admitere, prima repartizare - programe de masterat in  domeniul Ingineria Sistemelor, sesiunea iulie 2016:

Admisi - ordonare alfabetica

Admisi - ordonare alfabetica pe specializare

Admisi - ordonare dupa medie

Admisi - ordonare dupa medie pe specializare

Candidati in asteptare

Cifra de scolarizare

Medii - minime si maxime.

In zilele de 19 si 20 iulie 2016, se pot depune contestatii conform calendarului.

Contestatiile pot avea ca obiect doar nota probei scrise si probleme de procedura. Nota acordata in urma interviului, fiind o decizie colectiva, nu poate face obiectul contestatiilor (conform Art. 6.2 din Metodologia Facultatii de Automatica si Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master).

 


 

Planificarea sustinerii interviurilor este disponibila aici.

 

Documente necesare pentru inscriere (conform cu Art. 3.3. din Regulamentul de admitere master al UTCN 2016-2017)

 1. Cerere de înscriere MASTER (se completează în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celalalt rămâne la candidat);
 2. Diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul curent). Diploma sau adeverinţa se depun în original pentru candidaţii la locurile de la buget, respectiv în original sau în copie legalizată pentru candidaţii la locurile cu taxă;
 3. Supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare;
 4. Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de tip master (inclusă în cererea de înscriere);
 5. Diplomă de bacalaureat în original pentru candidaţii pe locurile de la buget, respectiv în original sau în copie legalizată pentru candidaţii la locurile cu taxă;
 6. Certificat de naştere în copie legalizată;
 7. Copie carte de identitate;
 8. Două fotografii 3/4 cm;
 9. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea/reducerea de taxă, conform cu Art. 3.2 (1), (2) și (3) din Regulamentul de admitere master al UTCN. Taxa se plateste la caseria UTCN, str. Daicoviu, nr. 15.
 10. Adeverinta medicala (eliberata de medicul de familie sau de cabinetului medical din Observator, camin 3, telefon 0264-401892, d-na dr. Ivanescu in intervalele orare luni si miercuri 14.00-19.00, marti, joi si vineri 8.00-14.00, precum si de cabinetul medical din Marasti, telefon 0264-401385);
 11. Dacă este cazul, conform Art. 3.1 (4), acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;
 12. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultăţii de Automatică şi Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2 Șablon proiect);
 13. Dosar plic.

Regulament admitere master UTCN

Metodologie admitere master

Anexa 1 Calendarul de desfășurare a admiterii la master

Anexa 2 Sablon proiect

 

Înapoi

© Departamentul de Automatică - UTCN