Bine ați venit la Departamentul de Automatică

Contact

Departamentul de Automatică
Str. G. Barițiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, România

Sediu departament - Sala 352, telefon: +40 (264) 401220
Fax: +40 (264) 599893

Orar pentru sem. 1, 2018-2019

Cluj

Orarul pentru Cluj (afișat 15 oct. 2018, 18:38; Modificări pentru master anul II, semnalate cu roșu.).

Satu Mare

Orarul pentru Satu Mare (afișat 19 oct. 2018, 20:39)

 

Pot apărea modificări!

 

Mai mult ...

Internet of Things Student Challenge

For the Automation and Applied Informatics student community, the Technical University of Cluj Napoca's Automation Department proudly announces the 4th Edition of the Internet of Things Student Challenge.

This edition will be organized within the 22nd IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems.

More information about the contest and registration form can be found at the following address: http://contest.aqtr.ro/

Mai mult ...

Atenție An IV AIA engleză

Datorită restricțiilor financiare impuse de către Biroul Consiliului de Administrație al UTC-N, în anul universitar 2018-2019 la anul IV engleză nu se pot organiza două specializări. În consecință, bazat pe opțiunile majoritare depuse în vară, în acest an universitar anul IV engleză va urma opțiunea A cu cursul "Estimators in Dynamic Systems Control".

Mai mult ...

Consilieri de an, anul universitar 2018-2019

Toate adresele de mesagerie electronică de mai jos trebuie completate cu ".utcluj.ro".

Nivel licență Cluj-Napoca

Anul I AIA (română+engleză) - As. drd. ing. Adela Puşcaşiu (Adela.Puscasiu@aut),
Anul II AIA (română+engleză) - Conf. dr. ing. Vlad Mureșan (Vlad.Muresan@aut),
Anul III AIA (română+engleză) - ȘL. dr. ing. Sorin Herle (Sorin.Herle@aut),
Anul IV AIA (română+engleză) - ȘL. dr. ing. Valentin Sita (Valentin.Sita@aut),

Nivel licență Satu-Mare

Anul I AIA Satu-Mare - Lect. dr. mat. Tania Lazăr (Tania.Lazar@math),
Anul II AIA Satu-Mare - Prof. dr. ing. Daniel Moga (Daniel.Moga@aut),
Anul III AIA Satu-Mare - Conf. dr. ing Camelia Avram (Camelia.Avram@aut),
Anul IV AIA Satu-Mare - ȘL. dr. ing. Mihai Hulea (Mihai.Hulea@aut),

Nivel master Cluj-Napoca

Master CAP anul I-II - Prof. dr. ing. Petru Dobra (Petru.Dobra@aut),
Master IAISC anul I-II - Prof. dr. ing. Tiberiu Leția (Tiberiu.Letia@aut),
Master ICAF anul I-II - Prof. dr. ing. Éva Dulf (Eva.Dulf@aut),
Master IA anul I-II - Prof. dr. ing. Liviu Miclea (Liviu.Miclea@aut).

 

Mai mult ...

Admitere Master 2018

Septembrie

Rezultate finale: români, români de pretutindeni

 

Rezultate inițiale: români, români de pretutindeni

 

Planificare interviuri

 

Locuri disponibile pentru admiterea septembrie 2018: 33 locuri la buget și 44 la taxă.

 

Iulie

Rezultate post-confirmări

 

Rezultate post-contestații

 

Rezultate inițiale

 

Planificare inteviuri

 

Locuri disponibile iulie

 

Informații generale

Pentru concursul de admitere în cadrul programelor de Master, sesiunea iulie/septembrie 2018, lista documentelor necesare pentru inscrierea candidatilor este disponibila mai jos. Inscrierea se face in zilele de 18-19 iulie între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Automatica (sala 350)), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca, respectiv 12-13 septembrie 2018, între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Automatica (sala 350)), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN):

 

 1. Cerere de înscriere (se completează în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat);
 2. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent) în original sau în copie certificată de CCO;
 3. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare în original sau în copie certificată de CCO;
 4. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (inclusă în cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere în copie certificată de CCO;
 6. Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate;
 7. Două fotografii 3/4 cm;
 8. Chitanța de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea/reducerea de taxă, conform cu Art. 3.3 (1), (2) și (3) din Regulamentul de admitere master al UTCN. Taxa de înscriere se plătește la casieria de pe str. Daicoviciu, nr. 15. Candidații care nu sunt absolvenți UTCN trebuie să treacă mai întâi pe la Secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare, sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28;
 9. Adeverință medicală;
 10. Dacă este cazul acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;
 11. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master;
 12. Dosar plic. Pe dosar se va scrie citeț numele, inițiala tatălui și prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate. Certificarea conformității cu originalul se face de către persoana desemnată din cadrul Comisiei de Certificare a Conformității cu Originalul (CCO).


De asemenea, candidații sunt rugați să consulte/descarce următoarele documente:


Regulament de admitere la master UTCN
Metodologia de admitere la master AC
- Comisii admitere master
Anexa 1. Calendar admitere
Anexa 2. Sablon proiect

 

Mai mult ...

Programarea susținerii diplomelor și disertațiilor - septembrie 2018

Absolvenții sunt rugați să se prezinte în sală cu cel puțin 30 de minute înainte de ora stabilită.

Vor pregăti un fișier PPT sau echivalent pentru susținerea lucrării ("Prezentare_Nume_Prenume.pptx").

Ulterior, după susținerea tuturor prezentărilor orale, vor pune la dispoziția comisiei posibilitatea de evaluare a proiectului practic (aplicație software sau hardware).

 

Diplome

 • susțineri comisia 5D (Nașcu, Raica, Mirela Dobra, Avram, Tamás, Nagy), miercuri 12 septembrie, sala 310, str. Observatorului nr. 2.

 

Disertații

 • susțineri comisia 4M (Nașcu, Abrudean, Moga, Herle, Crișan, Cuibus), joi 13 septembrie, sala 303, str. Observatorului nr. 2.

Mai mult ...

Detalii privind finalizarea studiilor - iulie-septembrie 2018

Diplomă/Disertație

Sesiunea septembrie

Calendarul finalizării studiilor de diplomă și master, septembrie: aici.

 

Predarea lucrărilor:

 1. Se vor preda: un exemplar al lucrării scrise având semnătura autorului și a coordonatorului științific, un CD ce conține lucrarea de diplomă în format .doc și codul sursă integral al părții aplicative dezvoltate.
 2. Predarea lucrărilor de diplomă se va face luni, 10.09.2018 orele 10-14, în sala 303 clădirea UTCN de pe str. Observatorului 2.
 3. Predarea lucrărilor de disertație se va face marți, 11.09.2018 ora 14, în sala 310 clădirea UTCN de pe str. Observatorului 2.
 4. Programarea susținerilor se va publica ulterior încheierii perioadei de înscriere și predare a lucrărilor.

Comisiile active pentru sesiunea septembrie: aici.

Sesiunea iulie

Calendarul finalizării studiilor de diplomă și master, iulie: aici.

 

Predarea lucrărilor:

 1. Se vor preda: un exemplar al lucrării scrise având semnătura autorului și a coordonatorului științific, un CD ce conține lucrarea de diplomă în format .doc și codul sursă integral al părții aplicative dezvoltate.
 2. Predarea lucrărilor de diplomă (indiferent de comisie) se va face luni, 9.07.2018 orele 10-14, în sala 310 clădirea UTCN de pe str. Observatorului 2.
 3. Predarea lucrărilor de disertație (comisia Master 1M, 2M si 3M) se va face luni, 9.07.2018 orele 10-14, în sala 310 clădirea UTCN de pe str. Observatorului 2.
 4. Programarea susținerilor se va publica ulterior încheierii perioadei de înscriere și predare a lucrărilor.

Susținerea lucrărilor de diplomă, secția Satu-Mare, se va realiza în data de 20 iulie 2017, cu începere de la ora 9.

 

Comisiile active pentru sesiunea iulie/septembrie: aici. În sesiunea iulie 2018, la Cluj-Napoca, pentru diplomă vor fi active comisiile 1D-4D, iar pentru disertație, comisiile 1M-3M.

Modele și șabloane

Modelul pentru proiectul de diplomă este aici, iar modelul pentru proiectul de disertație aici.
Regulament pentru finalizarea lucrărilor de diplomă și disertație: aici.

 

Alte detalii privind șablonul de copertă: diplomă română, diplomă engleză și disertație.

Mai mult ...

Colocviul de practică Automatică

Data colocviului de practică pentru Automatică

1) 4 Septembrie, Sala E15: Seria A - ora 8:00; Seria B - ora 10:30;
Seria Engleză - ora 13:00;
2) 11 Septembrie, Sala E15: Seria A - ora 8:00; Seria B - ora 9:00;
Seria Engleză - ora 10:00.

Mai mult ...

Programarea susținerii diplomelor și disertațiilor - iulie 2018

Absolvenții sunt rugați să se prezinte în sală cu cel puțin 30 de minute înainte de ora stabilită.

Vor pregăti un fișier PPT sau echivalent pentru susținerea lucrării ("Prezentare_Nume_Prenume.pptx").

Ulterior, după susținerea tuturor prezentărilor orale, vor pune la dispoziția comisiei posibilitatea de evaluare a proiectului practic (aplicație software sau hardware).

 

Diplome

 • susțineri comisia 1D (Aștilean, Feștilă, Moiș, Codrean, Sita, Hârja), marți 17 și miercuri 18 iulie, sala 303;
 • susțineri comisia 2D (Vălean, P. Dobra, Enyedi, Mureșan, Marcu, Sabău), marți 17 și miercuri 18 iulie, sala 309;
 • susțineri comisia 3D (Leția, Dulf, Tamás, Hulea, Rusu-Both, Șanta), marți 17 și miercuri 18 iulie, sala 310;
 • susțineri comisia 4D varianta 17.7 10:20 (Folea, Miclea, Abrudean, Miron, Stroia, Bîrș), marți 17 și miercuri 18 iulie, sala 304;
 • susțineri comisia 6D Satu Mare (Moga, Isoc, Mureșan, Crișan, Sita, Costandin), vineri 13 iulie, sala A00 (sala profesorală).

 

Disertații

 • susțineri comisia 1M (Dulf, Aștilean, Feștilă, M. Dobra, Moiș, Sabău), joi 19 iulie, sala 305;
 • susțineri comisia 2M (Leția, P. Dobra, Folea, Bușoniu, Miron, Șanta), joi 19 iulie, sala 310;
 • susțineri comisia 3M Informatică Aplicată (Miclea, Vălean, Enyedi, Damian, Hulea, Goța), joi 19 iulie, sala 309.

Mai mult ...

Programare susțineri licență, februarie 2018

Programare susțineri licență, februarie 2018

Informații adiționale:

- ora de începere: joi (22.02.2018), 8:00
- sala: 305 (Observator)

 

Absolvenții sunt rugați să fie prezenți în sală cu cel putin 30 de minute înainte de ora programată pentru susținere!

 

Mai mult ...

Burse de mobilitate Erasmus

Lifelong Learning Program - ERASMUS+

Perioada mobilității: sem I sau sem II al anului universitar 2018-2019.
Durata mobilităților: minim 3 luni, maxim 1 an academic.
Nivelul de studiu: L (licenţă), M (master) sau D (doctorat).
Depunerea (trimiterea) dosarelor de candidatură se face în perioada: 18 – 25 martie 2018.

 

Mai mult ...

Programare licențe/disertații februarie 2018

Licențe

 • Înscrieri la secretariat: 19-20 februarie.
 • Depuneri proiecte: 21 februarie, orele 8-14, sala 305 Observator.
 • Susțineri: 22 februarie, sala 305 Observator.

Disertații

 • Înscrieri la secretariat: 20-21 februarie.
 • Depuneri proiecte: 22 februarie, orele 8-14, sala 505 Observator.
 • Susțineri: 23 februarie, sala 305 Observator.

Mai mult ...

Dosare concurs gradatii merit

Informatii detaliate sunt accesibile AICI.

Mai mult ...

Carnete student Anul I Automatica LICENTA!!!!!!

 

Pe baza chitantei platii taxei de inmatriculare, carnetul poate fi ridicat din sala 308, Observatorului 2 astfel:

 • Luni 10:00-12:00 si 14:00-16:00(2.10.2017)
 • Miercuri 9:00-12:00 (4.10.2017)
 • De joi incepand, le veti putea ridica de la Secretariat AC.

Mai mult ...

Orar secretariat AC

Programul de lucru cu publicul al secretariatul AC, str Baritiu 26-28, etajul 1, sala 45 este de luni pana vineri, intre orele 8-9 si 11-14,iar luni si intre orele 16-20(cu exceptia vacantelor).

Detalii legate de numerele de telefon si persoanele de contact, in functie de specializare si anul de studiu, sunt disponibile pe site http://ac.utcluj.ro/secretariat.html

 

Mai mult ...

Taxe inmatriculare anul I

Taxa de inmatriculare in valoare de 100 de lei se plateste in cadrul biroului de Taxe de scolarizare,

str. Daicoviciu nr. 15, in curte, usor in stanga, cladirea din spate, orar de functionare luni-vineri, intre orele 8-14.

 

Mai mult ...

Grupe anul IV

Dispunerea pe grupe, in anul IV, in functie de optiunile alese este accesibila: aici (sectia romana) si aici (sectia engleza).

Mai mult ...

Programare sustineri disertatie septembrie 2017

Planificarea pentru sustinerea disertatiilor este accesibila aici.

Mai mult ...

Programare sustineri licenta - septembrie 2017

Sustinerea proiectelor de diploma este programata conform urmatorului program, in sala 303, str. Observatorului nr.2.

Ora de incepere:

 • Luni (11.09.2017) ora 9:00
  Marti(12.09.2017) 8:00.

Absolventii sunt rugati sa fie prezenti in sala cu cel putin 30 de minute inainte de ora programata pentru sustinere!

Mai mult ...

Diploma/disertatie sesiunea septembrie 2017

Informatiile legate de susținerea proiectelor de diplomă și disertație, sesiune septembrie 2017,  sunt disponibile aici.

Predarea lucrarilor:

 1. Se vor preda: un exemplar al lucrarii scrise avand semnatura autorului si a coordonatorului stiitific, un CD ce contine lucrarea de licenta in format .doc si pdf si codul sursa integral al partii aplicative dezvoltate.
 2. Programarea sustinerilor se va publica ulterior incheierii perioadei de inscriere si predare a lucrarilor.

Modelul pentru lucrarea de licenta: aici (ACTUALIZAT 5.09.2017).

Regulament pentru finalizarea lucrarilor de licenta si disertatie: aici.

Alte detalii privind sablonul de coperta: licenta rolicenta en, masterarhiva sabloane de coperta - varianta Word.

 

Mai mult ...

Anunt - presustinere teza de doctorat

Anuntul pentru presustinerea tezei de doctorat elaborata de Olimpia-Maria NEMES (cas. BUNTA) este  accesibil aici.

Mai mult ...

2017 Admitere Master

Pentru concursul de admitere in cadrul programelor de Master, sesiunea septembrie 2017, lista documentelor necesare pentru inscrierea candidatilor este disponibila mai jos. Inscrierea se face in zilele de 12-13 septembrie 2017, între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Automatica (sala 350), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2017-2018)

 1. Cerere de înscriere (se completează în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat);
 2. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent) în original sau în copie certificată de CCO;
 3. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare în original sau în copie certificată de CCO;
 4. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (inclusă în cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere în copie certificată de CCO;
 6. Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate;
 7. Două fotografii 3/4 cm;
 8. Chitanța de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea/reducerea de taxă, conform cu Art. 3.3 (1), (2) și (3) din Regulamentul de admitere master al UTCN. Taxa de înscriere se plătește la casieria de pe str. Daicoviciu, nr. 15. Candidații care nu sunt absolvenți UTCN trebuie să treacă mai întâi pe la Secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare, sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28;
 9. Adeverință medicală;
 10. Dacă este cazul acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;
 11. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2 Sablon proiect);
 12. Dosar plic. Pe dosar se va scrie citeț numele, inițiala tatălui și prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate. Certificarea conformității cu originalul se face de către persoana desemnată din cadrul Comisiei de Certificare a Conformității cu Originalul (CCO).

 


De asemenea, candidatii sunt rugati sa consulte/descarce urmatoarele documente:
Regulament de admitere la master UTCN
- Metodologia de admitere la master AC
- Anexa 1. Calendar admitere
- Anexa 2. Sablon proiect.

Mai mult ...

Anunt provizoriu - Admitere Master - toamna 2017

Calendarul de desfasurare a admiterii la master 2017 - toamna - este accesibil aici. Informatiile sunt orientative, va rugam INSISTENT sa urmariti constant site-ul pentru actualizari.

Mai mult ...

Rezultate finale admitere Master IS

Rezultatele finale sunt disponibile aici.

Mai mult ...

Programarea sustinerii licentelor si disertatiilor - iulie 2017

Absolvenții sunt rugati sa se prezinte in sala cu cel putin 30 de minute inainte de ora stabilita.

Vor pregati un fisier ppt sau echivalent pentru sustinerea lucrarii ( Prezentare_Nume_Prenume.ppt) si, ulterior, dupa sustinerea tuturor prezentarilor orale, vor pune la dispozitia comisiei posibilitatea de evaluare a proiectului practic (aplicatie software sau hardware).

Licențe

 

Disertații

Mai mult ...

Detalii privind finalizarea studiilor - sesiunea iulie 2017

Calendarul finalizarii studiilor de licenta si master este disponibil aici.

Predarea lucrarilor:

 1. Se vor preda: un exemplar al lucrarii scrise avand semnatura autorului si a coordonatorului stiitific, un CD ce contine lucrarea de licenta in format .doc si codul sursa integral al partii aplicative dezvoltate.
 2. Predarea lucrarilor de licenta (indiferent de comisie) se va face marti, 11.07.2017, intre orele 9-14 in
  sala 310, cladirea UTCN din str. Observatorului 2.
 3. Predarea lucrarilor de disertatie (comisia Master 1M, 2M si 3M) se va face marti, 11.07.2017, intre orele 14-16 in sala 308, cladirea UTCN din str. Observatorului 2 (email de contact: Iulia.Stefan[at]aut.utcluj.ro).
 4. Programarea sustinerilor se va publica ulterior incheierii perioadei de inscriere si predare a lucrarilor.

Sustinerea lucrarilor de licenta, sectia Satu-Mare, se va realiza in data de 15 iulie 2017, cu incepere de la ora 9.

Comisiile active pentru sesiunea iulie/septembrie: aici.

Modelul pentru lucrarea de licenta: aici (ACTUALIZAT 7.07.2017).

Regulament pentru finalizarea lucrarilor de licenta si disertatie: aici.

Alte detalii privind sablonul de coperta: licenta ro, licenta en, master/ arhiva sabloane de coperta - varianta Word.

 

 

Mai mult ...

IoT Student Challenge

Azi, 22.06.2017, se desfasoara Finala Competitiei Internet of Things Student Challenge 2017, incepand cu ora 15:00. In cadrul competitiei s-au inscris 14 echipe formate din studenti din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Sectia de Automatica si Informatica Industriala, care au dezvoltat proiecte Internet of Things si Building Automation. Competitia este strans legata de Conferinta Stiintifica Internationala AQTR (International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics) si va avea loc anual, ridicand stacheta tot mai sus.

Pagini oficiale ale competitiei:
http://contest.aqtr.ro/
https://www.facebook.com/Internet.of.Things.Student.Challenge/.

Locatia evenimentului:
Facultatea de Automatica si Calculatoare, Departamentul de Automatica,
Strada Dorobantilor, Nr.71-73, Sala C1 22.06.2017, orele 15-22.

 

Mai mult ...

Scoala de vară - Buzzing Internet of Things

Am dat drumul la înscrieri pentru școala de vară Buzzing Internet of Things. Digital products for the energy market | Cluj 2017.

Scoala de vara va avea loc in perioada 3-8 iulie, in cadrul UTCN, sala S35, Baritiu, iar trainingul va fi susținut de către Alexandru Radovici (https://www.linkedin.com/in/alexandruradovici/) utilizand platforma wyliodrin (https://www.wyliodrin.com/).

Mai multe detalii despre scoala de vara puteti afla accesand pagina de facebook al evenimentului la adresa https://www.facebook.com/events/125470091365095/

Pentru inschiere utilizati formularul de la adresa: http://bit.ly/BuzzingIoT

Mai mult ...

Locul I - Concursul International HARD&SOFT SUCEAVA 20 Mai 2017

Cei patru studenti au construit o bicicleta inteligenta. Solutia implementata le-a adus clasarea pe primul loc in cadrul celei de-a 24 editii a Concursului International pentru Studenti "HARD & SOFT Suceava, 14-20 Mai 2017".

Cei patru reprezentanti ai UTCN sunt Bia Beniamin (Automatica- AC - anul I, Automatica), Vlad Socaciu (Automatica- AC - anul II, Automatica), Calin Baciu (ETTI - an I, master IE) si Octavian Coca (ETTI - anul II, engleza),si l-au avut ca si coordonator pe Conf.Dr.Ing. Alin GRAMA.

Mai mult ...

!!!ORAR SATU-MARE - sem II, actualizare

Orarul sectiei Satu-Mare a Specializarii Automatica si Informatica Aplicata, valabil pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017, este disponibil aici.

Mai mult ...

© Departamentul de Automatică - UTCN