Welcome to the Automation Department

Contact

Automation Department
Str. G. Baritiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, Romania

Department headquarters - Room 352, phone: +40 (264) 401220
Fax: +40 (264) 599893

Opțiuni specializări - anul IV, Cluj și Satu-Mare

2020-2021

 

Planul de învățământ curent oferă următoarele opțiuni de studiu în anul 4:

Opțiuni Automatică română Cluj,
Opțiuni Automatică engleză Cluj,
Opțiuni Automatică Satu-Mare.

 

OBSERVAȚIE: Vă rugăm trimiteți fișierele completate și semnate în format .pdf până VINERI 10.07.2020 h12 pe adresa Ileana.Nascu la aut.utcluj.ro.

 

Read more …

Detalii privind finalizarea studiilor - sesiunea iulie 2020

Licență/Disertație

Calendarul finalizării studiilor de licență și master este disponibil aici.
Atașamente:

 

Predarea lucrărilor:

 1. În conformitate cu HCA 45/28.04.2020, modul de predare a diplomelor/disertațiilor precum și adresa de mail/web la care vor fi depuse va fi comunicată la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare în cel mai scurt timp.
 2. Programarea susținerilor se va publica ulterior încheierii perioadei de înscriere și predare a lucrărilor.

Comisiile active pentru sesiunea iulie/septembrie: aici. În sesiunea iulie 2020, la Cluj-Napoca, pentru diplomă vor fi active comisiile 1D-3D, iar pentru disertație comisiile 1M-3M.

 

Modelul pentru proiectul de licență: aici, iar modelul pentru proiectul de disertație: aici.

 

Regulament pentru finalizarea lucrărilor de licență și disertație: aici (1.04MB PDF, nou 30 iun. 2020).

 

Alte detalii privind șablonul de copertă: diplomă română, diplomă engleză și disertație.

 

Read more …

Admitere master 2020

Informațiile referitoare la admiterea la master sunt disponibile la adresele:

 

https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/
https://ac.utcluj.ro/admitere-master.html

 

Vă rugăm să consultați periodic aceste informații pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere.

Read more …

Orar pentru sem. 2, 2019-2020

Cluj

Orarul pentru Cluj (afișat 18 mar. 2020, 22:05).

Satu Mare

Orarul pentru Satu Mare (afișat 9 mar. 2020, 15:40).

 

Pot apărea modificări!

 

Read more …

Detalii privind finalizarea studiilor - sesiunea februarie 2020

Licență/Disertație

 

Sesiunea februarie 2020

 

Calendar februarie 2020.

 

Programare disertații (comisia 4M).

 

Programare diplome (comisia 4D).

 


Sesiunea septembrie 2019

 

Programare susțineri disertații, septembrie 2019.

 

Programare susțineri diplome, septembrie 2019.

 

Calendar septembrie 2019.

 


Sesiunea iulie 2019

 

Calendarul finalizării studiilor de licență și master este disponibil aici.

 

Predarea lucrărilor:

 1. Se vor preda: un exemplar al lucrării scrise având semnătura autorului și a coordonatorului științific, un CD ce conține lucrarea de licență în format .doc și codul sursă integral al părții aplicative dezvoltate.
 2. Predarea lucrărilor de diplomă (indiferent de comisie) se va face vineri, 12.07.2019 orele 10-14, în sala 310 clădirea UTCN din str. Observatorului 2. Predarea lucrărilor studenților care au avut restanțe în sesiunea de restanțe din luna iulie se va face marți 16.07.2019 ora 12, la înțelegere cu secretarii comisiilor de diplomă.
 3. Predarea lucrărilor de disertație (comisia Master 1M, 2M si 3M) se va face luni, 15.07.2019 orele 10-14, în sala 310 clădirea UTCN din str. Observatorului 2.
 4. Programarea susținerilor se va publica ulterior încheierii perioadei de înscriere și predare a lucrărilor.

Susținerea lucrărilor de diplomă, secția Satu-Mare, se va realiza în data de joi 18 iulie 2019, cu începere de la ora 13.

 

Comisiile active pentru sesiunea iulie/septembrie: aici. În sesiunea iulie 2019, la Cluj-Napoca, pentru diplomă vor fi active comisiile 1D-3D, iar pentru disertație comisiile 1M-3M.

 

Modelul pentru proiectul de licență: aici, iar modelul pentru proiectul de disertație: aici.

 

Regulament pentru finalizarea lucrărilor de licență și disertație: aici.

 

Alte detalii privind șablonul de copertă: diplomă română, diplomă engleză și disertație.

 

 

Read more …

Orar pentru sem. 1, 2019-2020

Cluj

Orarul pentru Cluj (afișat 27 oct. 2019, 22:10).

Satu Mare

Orarul pentru Satu Mare (afișat 02 dec. 2019, 12:56).

 

Pot apărea modificări!

 

Read more …

Gradații de merit 2019-2020

Gradații de merit 2019-2020

 

În anul universitar 2019-2020, Departamentului de Automatică i s-au repartizat 2 gradații de merit. Până la termenul stabilit de BCA, la sediul departamentului au fost depuse 2 cereri: Conf.dr.ing. Muresan Cristina și Conf.dr.ing. Roxana Rusu-Both.

 

Consiliul departamentului de Automatică, întrunit în ședință în data de 29.10.2019, a stabilit ordinea acordării gradațiilor de merit, în urma evaluării dosarelor. Raportul întocmit cu această ocazie poate fi văzut aici.

Read more …

Îndrumători de an, 2019-2020

Toate adresele de e-mail din această listă trebuie completate cu ".ro" la sfârșit.

 

A. Nivel licență Cluj-Napoca

 

Anul I AIA (română+engleză) - As. dr. ing. Dan Goța (Dan.Gota@aut.utcluj),
Anul II AIA (română+engleză) - As. drd. ing. Adela Puşcaşiu (Adela.Puscasiu@aut.utcluj),
Anul III AIA (română+engleză) - Conf. dr. ing. Vlad Mureșan (Vlad.Muresan@aut.utcluj),
Anul IV AIA (română+engleză) - ȘL. dr. ing. Sorin Herle (Sorin.Herle@aut.utcluj).

 

B. Nivel licență Satu-Mare

 

Anul I AIA Satu-Mare - Lect. dr. mat. Tania Lazăr (Tania.Lazar@math.utcluj),
Anul II AIA Satu-Mare - Prof. dr. ing. Daniel Moga (Daniel.Moga@aut.utcluj),
Anul III AIA Satu-Mare - Conf. dr. ing. Camelia Avram (Camelia.Avram@aut.utcluj),
Anul IV AIA Satu-Mare - ȘL. dr. ing. Mihai Hulea (Mihai.Hulea@aut.utcluj).

 

C. Nivel master Cluj-Napoca

 

Master CAP anii I-II - Prof. dr. ing. Petru Dobra (Petru.Dobra@aut.utcluj),
Master IAISC anii I-II - Prof. dr. ing. Tiberiu Leția (Tiberiu.Letia@aut.utcluj),
Master ICAF anii I-II - Prof. dr. ing. Éva Dulf (Eva.Dulf@aut.utcluj),
Master IA anii I-II - Prof. dr. ing. Liviu Miclea (Liviu.Miclea@aut.utcluj).

 

 

Read more …

2019 Admitere master

Sesiunea iulie/septembrie 2019

 

Sesiunea septembrie 2019:

 

Rezultatele dupa confirmari - Lista studenti admisi in ordine alfabetica, Lista cu studentii care nu au confirmat.

- rezultate 13 septembrie;

- programare interviuri;

 

- Înscriere: 11 septembrie 2019 orele 9-12, respectiv 12 septembrie orele 12-15, în sala 350 strada Barițiu numărul 26-28;
- Interviu: 13 septembrie, conform planificării afișate după perioada de înscriere (sală, oră);
- Afișarea rezultatelor: 13 septembrie (seara)
- Depunerea contestațiilor: 16 septembrie 2019 între orele 9 - 13 la secretariatul Dep. de Automatică (sala 350), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.
- Soluționarea contestațiilor: 16 septembrie 2019, după ora 13;
- Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor: 16 septembrie 2019 (seara);
- Confirmarea locurilor: 17-18 septembrie 2019 între orele 9-13 secretariatul Dep. de Automatică (sala 350), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca;
- Afișarea rezultatelor finale: 18 septembrie 2019 (seara).

 

Rezultate 26 iulie, după confirmări:

- admiși în ordine alfabetică, cu mediile afișate și cu opțiunea unde a fost admis;
- respinși în ordine alfabetică;
- retrași prin neconfirmarea locului;
- români de pretutindeni admiși.

 

Rezultate 24 iulie 2019, după contestații:

- admiși, în ordine alfabetică, cu mediile afișate și cu opțiunea unde a fost admis;

- respinși, în ordine alfabetică;

- români de pretutindeni admiși. 

 

Planificare interviuri master, 22 iulie 2019.

 

Pentru concursul de admitere în cadrul programelor de Master, sesiunea iulie/septembrie 2019, lista documentelor necesare pentru înscrierea candidaților este disponibilă mai jos. Înscrierea se face în zilele de 17-19 iulie între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Automatică (sala 350), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca, respectiv 12 septembrie 2019, între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Automatică (sala 350), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN):

 

1. Cerere de înscriere (se completează în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat);
2. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent) în original sau în copie certificată de CCO;
3. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare în original sau în copie certificată de CCO;
4. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (inclusă în cererea de înscriere);
5. Certificat de naștere în copie certificată de CCO;
6. Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate;
7. Două fotografii 3/4 cm;
8. Chitanța de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea/reducerea de taxă, conform cu Art. 3.3 (1), (2) și (3) din Regulamentul de admitere master al UTCN. Taxa de înscriere se plătește la înscriere, la Departamentul de Automatică (sala 350). Candidații care nu sunt absolvenți UTCN trebuie să treacă mai întâi pe la Secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare, sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28;
9. Adeverință medicală;
10. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor, de la universitatea absolvită;
11. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master;
12. Dosar plic. Pe dosar se va scrie citeț numele, inițiala tatălui și prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

 

Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate. Certificarea conformității cu originalul se face de către persoana desemnată din cadrul Comisiei de Certificare a Conformității cu Originalul (CCO).

 

Sesiunea iulie 2019:

 

- Interviu: 22 iulie, conform planificării afișate după perioada de înscriere (sală, oră) 
- Afișarea rezultatelor: 22-23 iulie 2019 
- Depunerea contestațiilor: 24 iulie 2019 între orele 12 - 14 la secretariatul Dep. de Automatica (sala 350), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.
- Soluționarea contestațiilor: 24 iulie 2019, după ora 14; 
- Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor: 24 iulie 2019 (seara);
- Confirmarea locurilor: 25-26 iulie 2019 între orele 9-14 secretariatul Dep. de Automatica (sala 350), str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca;
- Afișarea rezultatelor finale din sesiunea din vară: 26 iulie 2019 (seara).
- Confirmarea locurilor ocupate în urma unor glisări se va face la secretariatul facultății pana cel târziu în data de 3 septembrie 2019.

 

De asemenea, candidații sunt rugați să consulte/descarce următoarele documente:
- Regulament de admitere la master UTCN
- Metodologia de admitere la master AC
- Comisii admitere master
- Anexa 1. Calendar admitere
- Anexa 2. Șablon proiect

 

Read more …

Orar pentru sem. 2, 2018-2019

Cluj

Orarul pentru Cluj (afișat 10 mar. 2019, 19:20. Modificările vizează anul 2 română și engleză).

Satu Mare

Orarul pentru Satu Mare (afișat 13 apr. 2019, 13:18).

 

Pot apărea modificări!

 

Read more …

Programarea susținerii diplomelor și disertațiilor - februarie 2019

Absolvenții sunt rugați să se prezinte în sală cu cel puțin 30 de minute înainte de ora stabilită.

Vor pregăti un fișier PPT sau echivalent pentru susținerea lucrării ("Prezentare_Nume_Prenume.pptx").

Ulterior, după susținerea tuturor prezentărilor orale, vor pune la dispoziția comisiei posibilitatea de evaluare a proiectului practic (aplicație software sau hardware).

 

Diplome

 • susțineri comisia 5D (Nașcu, Raica, Mirela Dobra, Avram, Tamás, Nagy), joi 21 februarie, sala 304, str. Observatorului nr. 2.

 

Disertații

 • susțineri comisia 4M (Nașcu, Abrudean, Moga, Herle, Crișan, Cuibus), vineri 22 februarie, sala 304, str. Observatorului nr. 2.

Read more …

Detalii privind finalizarea studiilor - februarie 2019

Diplomă/Disertație

Sesiunea februarie 2019

 

Diplome:

 

Înscrieri la secretariat: 15-18 februarie 2019.
Depuneri proiecte: 19 februarie, orele 8-14, sala 310 Observator.
Susțineri: 21 februarie, sala 304 Observator.

 

Disertații:

 

Înscrieri la secretariat: 18-19 februarie.
Depuneri proiecte: 20 februarie, orele 8-14, sala 310 Observator.
Susțineri: 22 februarie, sala 304 Observator.

Sesiunea septembrie 2018

Calendarul finalizării studiilor de diplomă și master, septembrie: aici.

 

Predarea lucrărilor:

 1. Se vor preda: un exemplar al lucrării scrise având semnătura autorului și a coordonatorului științific, un CD ce conține lucrarea de diplomă în format .doc și codul sursă integral al părții aplicative dezvoltate.
 2. Predarea lucrărilor de diplomă se va face luni, 10.09.2018 orele 10-14, în sala 303 clădirea UTCN de pe str. Observatorului 2.
 3. Predarea lucrărilor de disertație se va face marți, 11.09.2018 ora 14, în sala 310 clădirea UTCN de pe str. Observatorului 2.
 4. Programarea susținerilor se va publica ulterior încheierii perioadei de înscriere și predare a lucrărilor.

Comisiile active pentru sesiunea septembrie: aici.

Sesiunea iulie 2018

Calendarul finalizării studiilor de diplomă și master, iulie: aici.

 

Predarea lucrărilor:

 1. Se vor preda: un exemplar al lucrării scrise având semnătura autorului și a coordonatorului științific, un CD ce conține lucrarea de diplomă în format .doc și codul sursă integral al părții aplicative dezvoltate.
 2. Predarea lucrărilor de diplomă (indiferent de comisie) se va face luni, 9.07.2018 orele 10-14, în sala 310 clădirea UTCN de pe str. Observatorului 2.
 3. Predarea lucrărilor de disertație (comisia Master 1M, 2M si 3M) se va face luni, 9.07.2018 orele 10-14, în sala 310 clădirea UTCN de pe str. Observatorului 2.
 4. Programarea susținerilor se va publica ulterior încheierii perioadei de înscriere și predare a lucrărilor.

Susținerea lucrărilor de diplomă, secția Satu-Mare, se va realiza în data de 20 iulie 2017, cu începere de la ora 9.

 

Comisiile active pentru sesiunea iulie/septembrie: aici. În sesiunea iulie 2018, la Cluj-Napoca, pentru diplomă vor fi active comisiile 1D-4D, iar pentru disertație, comisiile 1M-3M.

Modele și șabloane

Modelul pentru proiectul de diplomă este aici, iar modelul pentru proiectul de disertație aici.
Regulament pentru finalizarea lucrărilor de diplomă și disertație: aici.

 

Alte detalii privind șablonul de copertă: diplomă română, diplomă engleză și disertație.

Read more …

Orar pentru sem. 1, 2018-2019

Cluj

Orarul pentru Cluj (afișat 15 oct. 2018, 18:38; Modificări pentru master anul II, semnalate cu roșu.).

Satu Mare

Orarul pentru Satu Mare (afișat 19 oct. 2018, 20:39)

 

Pot apărea modificări!

 

Read more …

Internet of Things Student Challenge

For the Automation and Applied Informatics student community, the Technical University of Cluj Napoca's Automation Department proudly announces the 4th Edition of the Internet of Things Student Challenge.

This edition will be organized within the 22nd IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems.

More information about the contest and registration form can be found at the following address: http://contest.aqtr.ro/

Read more …

Atenție An IV AIA engleză

Datorită restricțiilor financiare impuse de către Biroul Consiliului de Administrație al UTC-N, în anul universitar 2018-2019 la anul IV engleză nu se pot organiza două specializări. În consecință, bazat pe opțiunile majoritare depuse în vară, în acest an universitar anul IV engleză va urma opțiunea A cu cursul "Estimators in Dynamic Systems Control".

Read more …

Consilieri de an, anul universitar 2018-2019

Toate adresele de mesagerie electronică de mai jos trebuie completate cu ".utcluj.ro".

Nivel licență Cluj-Napoca

Anul I AIA (română+engleză) - As. drd. ing. Adela Puşcaşiu (Adela.Puscasiu@aut),
Anul II AIA (română+engleză) - Conf. dr. ing. Vlad Mureșan (Vlad.Muresan@aut),
Anul III AIA (română+engleză) - ȘL. dr. ing. Sorin Herle (Sorin.Herle@aut),
Anul IV AIA (română+engleză) - ȘL. dr. ing. Valentin Sita (Valentin.Sita@aut),

Nivel licență Satu-Mare

Anul I AIA Satu-Mare - Lect. dr. mat. Tania Lazăr (Tania.Lazar@math),
Anul II AIA Satu-Mare - Prof. dr. ing. Daniel Moga (Daniel.Moga@aut),
Anul III AIA Satu-Mare - Conf. dr. ing Camelia Avram (Camelia.Avram@aut),
Anul IV AIA Satu-Mare - ȘL. dr. ing. Mihai Hulea (Mihai.Hulea@aut),

Nivel master Cluj-Napoca

Master CAP anul I-II - Prof. dr. ing. Petru Dobra (Petru.Dobra@aut),
Master IAISC anul I-II - Prof. dr. ing. Tiberiu Leția (Tiberiu.Letia@aut),
Master ICAF anul I-II - Prof. dr. ing. Éva Dulf (Eva.Dulf@aut),
Master IA anul I-II - Prof. dr. ing. Liviu Miclea (Liviu.Miclea@aut).

 

Read more …

Admitere Master 2018

Septembrie

Rezultate finale: români, români de pretutindeni

 

Rezultate inițiale: români, români de pretutindeni

 

Planificare interviuri

 

Locuri disponibile pentru admiterea septembrie 2018: 33 locuri la buget și 44 la taxă.

 

Iulie

Rezultate post-confirmări

 

Rezultate post-contestații

 

Rezultate inițiale

 

Planificare inteviuri

 

Locuri disponibile iulie

 

Informații generale

Pentru concursul de admitere în cadrul programelor de Master, sesiunea iulie/septembrie 2018, lista documentelor necesare pentru inscrierea candidatilor este disponibila mai jos. Inscrierea se face in zilele de 18-19 iulie între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Automatica (sala 350)), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca, respectiv 12-13 septembrie 2018, între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Automatica (sala 350)), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN):

 

 1. Cerere de înscriere (se completează în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat);
 2. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent) în original sau în copie certificată de CCO;
 3. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare în original sau în copie certificată de CCO;
 4. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (inclusă în cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere în copie certificată de CCO;
 6. Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate;
 7. Două fotografii 3/4 cm;
 8. Chitanța de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea/reducerea de taxă, conform cu Art. 3.3 (1), (2) și (3) din Regulamentul de admitere master al UTCN. Taxa de înscriere se plătește la casieria de pe str. Daicoviciu, nr. 15. Candidații care nu sunt absolvenți UTCN trebuie să treacă mai întâi pe la Secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare, sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28;
 9. Adeverință medicală;
 10. Dacă este cazul acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;
 11. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master;
 12. Dosar plic. Pe dosar se va scrie citeț numele, inițiala tatălui și prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate. Certificarea conformității cu originalul se face de către persoana desemnată din cadrul Comisiei de Certificare a Conformității cu Originalul (CCO).


De asemenea, candidații sunt rugați să consulte/descarce următoarele documente:


Regulament de admitere la master UTCN
Metodologia de admitere la master AC
- Comisii admitere master
Anexa 1. Calendar admitere
Anexa 2. Sablon proiect

 

Read more …

Programarea susținerii diplomelor și disertațiilor - septembrie 2018

Absolvenții sunt rugați să se prezinte în sală cu cel puțin 30 de minute înainte de ora stabilită.

Vor pregăti un fișier PPT sau echivalent pentru susținerea lucrării ("Prezentare_Nume_Prenume.pptx").

Ulterior, după susținerea tuturor prezentărilor orale, vor pune la dispoziția comisiei posibilitatea de evaluare a proiectului practic (aplicație software sau hardware).

 

Diplome

 • susțineri comisia 5D (Nașcu, Raica, Mirela Dobra, Avram, Tamás, Nagy), miercuri 12 septembrie, sala 310, str. Observatorului nr. 2.

 

Disertații

 • susțineri comisia 4M (Nașcu, Abrudean, Moga, Herle, Crișan, Cuibus), joi 13 septembrie, sala 303, str. Observatorului nr. 2.

Read more …

Colocviul de practică Automatică

Data colocviului de practică pentru Automatică

1) 4 Septembrie, Sala E15: Seria A - ora 8:00; Seria B - ora 10:30;
Seria Engleză - ora 13:00;
2) 11 Septembrie, Sala E15: Seria A - ora 8:00; Seria B - ora 9:00;
Seria Engleză - ora 10:00.

Read more …

Programarea susținerii diplomelor și disertațiilor - iulie 2018

Absolvenții sunt rugați să se prezinte în sală cu cel puțin 30 de minute înainte de ora stabilită.

Vor pregăti un fișier PPT sau echivalent pentru susținerea lucrării ("Prezentare_Nume_Prenume.pptx").

Ulterior, după susținerea tuturor prezentărilor orale, vor pune la dispoziția comisiei posibilitatea de evaluare a proiectului practic (aplicație software sau hardware).

 

Diplome

 • susțineri comisia 1D (Aștilean, Feștilă, Moiș, Codrean, Sita, Hârja), marți 17 și miercuri 18 iulie, sala 303;
 • susțineri comisia 2D (Vălean, P. Dobra, Enyedi, Mureșan, Marcu, Sabău), marți 17 și miercuri 18 iulie, sala 309;
 • susțineri comisia 3D (Leția, Dulf, Tamás, Hulea, Rusu-Both, Șanta), marți 17 și miercuri 18 iulie, sala 310;
 • susțineri comisia 4D varianta 17.7 10:20 (Folea, Miclea, Abrudean, Miron, Stroia, Bîrș), marți 17 și miercuri 18 iulie, sala 304;
 • susțineri comisia 6D Satu Mare (Moga, Isoc, Mureșan, Crișan, Sita, Costandin), vineri 13 iulie, sala A00 (sala profesorală).

 

Disertații

 • susțineri comisia 1M (Dulf, Aștilean, Feștilă, M. Dobra, Moiș, Sabău), joi 19 iulie, sala 305;
 • susțineri comisia 2M (Leția, P. Dobra, Folea, Bușoniu, Miron, Șanta), joi 19 iulie, sala 310;
 • susțineri comisia 3M Informatică Aplicată (Miclea, Vălean, Enyedi, Damian, Hulea, Goța), joi 19 iulie, sala 309.

Read more …

Programare susțineri licență, februarie 2018

Programare susțineri licență, februarie 2018

Informații adiționale:

- ora de începere: joi (22.02.2018), 8:00
- sala: 305 (Observator)

 

Absolvenții sunt rugați să fie prezenți în sală cu cel putin 30 de minute înainte de ora programată pentru susținere!

 

Read more …

Burse de mobilitate Erasmus

Lifelong Learning Program - ERASMUS+

Perioada mobilității: sem I sau sem II al anului universitar 2018-2019.
Durata mobilităților: minim 3 luni, maxim 1 an academic.
Nivelul de studiu: L (licenţă), M (master) sau D (doctorat).
Depunerea (trimiterea) dosarelor de candidatură se face în perioada: 18 – 25 martie 2018.

 

Read more …

Programare licențe/disertații februarie 2018

Licențe

 • Înscrieri la secretariat: 19-20 februarie.
 • Depuneri proiecte: 21 februarie, orele 8-14, sala 305 Observator.
 • Susțineri: 22 februarie, sala 305 Observator.

Disertații

 • Înscrieri la secretariat: 20-21 februarie.
 • Depuneri proiecte: 22 februarie, orele 8-14, sala 505 Observator.
 • Susțineri: 23 februarie, sala 305 Observator.

Read more …

Dosare concurs gradatii merit

Informatii detaliate sunt accesibile AICI.

Read more …

Carnete student Anul I Automatica LICENTA!!!!!!

 

Pe baza chitantei platii taxei de inmatriculare, carnetul poate fi ridicat din sala 308, Observatorului 2 astfel:

 • Luni 10:00-12:00 si 14:00-16:00(2.10.2017)
 • Miercuri 9:00-12:00 (4.10.2017)
 • De joi incepand, le veti putea ridica de la Secretariat AC.

Read more …

Orar secretariat AC

Programul de lucru cu publicul al secretariatul AC, str Baritiu 26-28, etajul 1, sala 45 este de luni pana vineri, intre orele 8-9 si 11-14,iar luni si intre orele 16-20(cu exceptia vacantelor).

Detalii legate de numerele de telefon si persoanele de contact, in functie de specializare si anul de studiu, sunt disponibile pe site http://ac.utcluj.ro/secretariat.html

 

Read more …

Taxe inmatriculare anul I

Taxa de inmatriculare in valoare de 100 de lei se plateste in cadrul biroului de Taxe de scolarizare,

str. Daicoviciu nr. 15, in curte, usor in stanga, cladirea din spate, orar de functionare luni-vineri, intre orele 8-14.

 

Read more …

Grupe anul IV

Dispunerea pe grupe, in anul IV, in functie de optiunile alese este accesibila: aici (sectia romana) si aici (sectia engleza).

Read more …

© Automation Department - TUCN